top of page

HUSMØDET

Kvindehuset er organiseret i grupper og har en flad, demokratisk struktur.

Husmødet finder sted kl. 19.00 den sidste torsdag i måneden, medmindre anden dato aftales, på nær december, juni og juli.

Husmødet er husets besluttende organ.

Det er kun på husmøder, der kan træffes beslutninger, som vedrører hele huset. Alle aktiviteter, der vedrører hele huset og ikke kun en enkelt gruppe, skal præsenteres på et husmøde. Det kan være ombygninger, åbent hus m.m. 

 

Husmødet bestræber sig på at opnå enighed omkring beslutninger på mødet. Når dette ikke er muligt træffes beslutninger ved afstemning med simpelt flertal. 

 GENERALFORSAMLING

Hvert år i januar er der stormøde. Her fremlægges regnskab og budget, og de overordnede linjer for det kommende år diskuteres. 

bottom of page